Personlige opplysninger er trygge

Når du sender opplysninger på søknadsskjemaet, servicekupongen eller meldingsskjemaet er opplysningene sikrere enn om du sender en e-post.

Skjema kodes når du sender det, og kan dermed ikke leses av noen andre enn oss. Personlige opplysninger du gir behandles konfidensielt, og vil ikke på noen måte bringes videre.