Priser og betingelser

PRE har ingen årsavgift. Du betaler hverken renter eller administrasjonsgebyr så lenge du betaler alt på forfall, og du velger eFaktura.  

Prisliste:

gjeldende fra 1. oktober 2017

Årsavgift kr 0,-
Varekjøp inn-/utlandkr0,-
Minibank innland* kr 30 + 1,5 % av uttaksbeløp*
Minibank utland* kr 0,-
Skranke inn-/utland, i bank/post**kr 75,- + 0,5 % av beløp
Administrasjonsgebyr eFaktura kr 0,- 
Administrasjonsgebyr papirfaktura kr  45,- 
Overtrekksgebyr per måned   0,5 % minimum kr 50,-
Nominell kredittrente per år   15,90 %
Valutapåslag i Europa   1,75 %
Valutapåslag utenfor Europa 2,00 %
Innskuddsrente PRE Sparekonto 1,25 % fra første kron
 Hastekortkr  850,-


Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer.

*Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse ved uttak i minibank. Vær oppmerksom på at i noen tilfeller vil brukerstedet selv legge på et gebyr. I så fall er de pålagt å informere om dette før kortet belastes, slik at du kan velge å avbryte uttaket. Denne praksisen gjelder alle kort i markedet. PRE / DNB kan ikke påvirke brukersteder som krever denne type gebyrer

**Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnadene kontantuttak over skranke medfører.

Beløpsgrenser:

Varekjøp i Norge kr 40 000 pr. 7 dager
Varekjøp i utlandet kr 40 000 pr. 7 dager
Kontantuttak i Norge/Utlandet kr 10 000 pr. 7 dager