Sikkerhetsregler

Å betale med kredittkort er trygt, både i butikk og på nett. Men ingen systemer er trygge dersom du selv ikke følger noen enkle sikkerhetsregler.

1. PRE skal behandles som et verdipapir på lik linje med for eksempel kontanter.
2. Oppbevar alltid kortet på et trygt sted, og utilgjengelig for andre.
3. Lær PIN-koden utenat.
4. Oppbevar aldri PIN-koden, i noen form, sammen med kortet ditt.
5. Kontroller med jevne mellomrom at du har kortet ditt.
6. Fortell aldri PIN-koden til noen.
7. Lån aldri bort kortet ditt.
8. Sørg for at ingen ser PIN-koden din når du tar ut kontanter eller betaler med PRE.
9. Oppbevar kortet slik at det ikke bøyes, ripes eller utsettes for unødvendig slitasje.
10. Ikke utsett kortet for magnetiske påvirkninger. Vær spesielt oppmerksom på høyttalere og elektriske apparater.
11. Kontroller alltid kontoutskriftene mot egne kvitteringer.